Novinky:

 1. Soutěž o NEJ psa a fenu exteriéru KRaAOP za rok 2021 - podklady najdete na stránce Klubové soutěže. Uzávěrka přihlášek je 28.2.2022.

 2. 1.11.2021 vstoupila v platnost Vyhláška č. 384/2021 Sb., o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování. Ve vyhlášce jsou zakotveny obecně platné požadavky týkající se velikosti prostor, v kterých jsou psi a feny drženi, nároků na možnost jejich udržování, na venčení psů a možnost jejich pohybu, věnuje se i socializaci štěňat a dalším požadavkům. Vyhláška je ke stažení zde nebo ji najdete ve Sbírce zákonů ČR

 3. Od 1.dubna 2021 platí novelizace Zápisního řádu ČMKU. Aktuální znění je ke stažení zde nebo na webu ČMKU.
  Jelikož je Zápisní řád ČMKU nadřazený řádům klubovým, budou jeho nově upravené části zapracovány do našich klubových řádů a předloženy členům na členské schůzi ke schválení.
  V případě nejasností jak postupovat v bodech, které se Vás aktuálně týkají, se do doby členské schůze obraťte na svého poradce chovu.

 4. 1.února 2021 vstoupila v platnost novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání. Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu štěňat" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte. Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor "evidenčního listu vrhu štěňat", vzor "převodního listu štěněte" a vysvětlení jak uvedené formuláře, které se vztahují na chovatele, vyplňovat.

  Na stránkách Státní veterinární správy je aktuální článek k novele Zákona na ochranu zvířat proti týrání, včetně odkazu úplného znění zákona ke stažení.

 5. Aktuální Komentář ke standardu MSP zajistila a přeložila paní Eva Zatyko Mayerová, které tímto moc děkujeme!

 6. Od ledna 2018 vstoupila v platnost novela Vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů. Nově se do výsledku zapisuje pouze jedna známka a to ta horší.
  Celé znění předpisu včetně vzoru formuláře pro vyhodnocení najdete zde.

 7. Seznam chovných jedinců KAO, vystavené krycí listy a nahlášené vrhy najdete na stránce Chovní psi KAO, výpisy z plemenné knihy KAO najdete na stránce Chovatelské info

 8. Kompletní seznam chovných jedinců MSP, včetně vystavených krycích listů a nahlášených vrhů najdete na stránce Chovní psi MSP

 9. Seznam chovatelských stanic plemene MSP, KAO a JRO, které jsou v majetku našich členů, včetně odkazů na webové stránky či FB profil najdete na stránce Inzerce.

Plán klubových akcí na rok 2022:

 1. 26.března 2022 - Klubová výstava - s CAC, bez zadávání titulu KV - Zubří u Nového Města na Moravě (kraj Vysočina), posuzovat bude p.Řehánek (ČR))
 2. 27.března 2022 - Jarní bonitace a svod mladých - Zubří u Nového Města na Moravě (kraj Vysočina)

Klubový výstavní víkend 2022 - Zubří u Nového Města na Moravě (kraj Vysočina)

 1. 10.září 2022 - Klubová výstava – s CAC, se zadáváním titulu KV
 2. 11.září 2022 - Speciální výstava, 3.Klubová výstava

Poděkování sponzorům:

JK ANIMALS s.r.o. - chovatelské potřeby a krmiva
Klubový výstavní víkend 25.-26.9.2021
Klubový výstavní víkend 26.-27.9.2020

Hafo Tlapek - eshop pro psy RATICO company s.r.o. - sirupy z Rychvaldu
Klubový výstavní víkend 25.-26.9.2021
Klubový výstavní víkend 26.-27.9.2020
Klubový výstavní víkend 25.-26.9.2021
Klubový výstavní víkend 26.-27.9.2020

Voditka.eu - eshop pro psy Vinařství u Matoušků Perná
Klubový výstavní víkend 25.-26.9.2021 Klubový výstavní víkend 25.-26.9.2021

3+ pro psy - eshop pro psy CHS Ostravský ráj
Manželé Sasinovi - CHS Ostravský ráj
Klubový výstavní víkend 25.-26.9.2021 Klubový výstavní víkend 25.-26.9.2021


Upozornění:

Doprovodná informace ke všem fotografiím na webových stránkách KRaAOP, profilu na FB i Rajčeti: Kupírování uší je zakázáno Zákonem č.246/1992 Sb. v platném znění.

Kontakt:

Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z.s.
Na Láně 2002
688 01 Uherský Brod

FB stránky KRaAOP:

FB stránky klubu

Fotky na Rajčeti: