ZDRAVÍ:

  1. Jednou z podmínek zařazení psa do chovu, v souladu se Zápisním řádem ČMKU, je v našem klubu povinnost prokázat, že pes netrpí těžkým stupněm dysplazie kyčelního kloubu (DKK) a od 1.6.2018 také loketního kloubu (DLK).
  2. Stanovení stupně DKK a DLK se provádí na základě vyšetření, tj. absolvování RTG kyčlí a loktů psa. Snímky jsou následně posouzeny aprobovaným veterinární lékařem, s nímž má náš klub uzavřenu smlouvu o posuzování. V minulosti to byli MVDr.Milan Deckr, MVDr.Jaromír Ekr a MVDr.Lukáš Duchek, v současné době je jediným přípustným vyhodnocovatelem pro náš klub MVDr. Jaromír Ekr.
  3. Dle doporučení FCI a usnesení 16/7/3/15 členské schůze KRaAOP, konané dne 7.3.2015, se RTG provádí nejdříve v 18 měsících věku psa.
  4. Výsledek posouzení (certifikát se stupněm hodnocení, který odpovídá klasifikačnímu schématu FCI) předkládá majitel psa příslušnému poradci chovu.
  5. V případě, že z výsledku posouzení vyplyne, že pes trpí těžkým stupněm dysplazie – v případě DKK se jedná o stupeň 4 (E), v případě DLK o stupeň 3 - psa není ze zdravotních důvodů možné zařadit do chovu

1. Povinné vyšetření DKK (dysplazie kyčelních kloubů).

Vyhodnocení RTG snímku (Stupeň hodnocení DKK):
A – bez příznaků dysplazie kyčelního kloubu           (0) - negativní
B – téměř normální kyčelní kloub                             (1) - hraniční
C – lehká dysplazie kyčelního kloubu                       (2) - lehký
D – střední dysplazie kyčelního kloubu                    (3) - střední
E – těžká dysplazie kyčelního kloubu                       (4) - těžký

2. Povinné vyšetření DLK (dysplazie loketních kloubů).

Vyhodnocení RTG snímku (Stupeň hodnocení DLK):
0 – bez příznaků dysplazie loketního kloubu
1 – mírné příznaky dysplazie loketního kloubu
2 – střední osteoartroza
3 – těžká osteoartroza

Posuzovatel DKK a DLK pro KRaAOP:

MVDR. Jaromír Ekr - VET-KLINIKA s.r.o.
Pražská třída 94/53, 500 04 Hradec Králové
tel: 491 114 180, 495 533 261
e-mail: ordinace@vetklinika.cz
webové stránky vetklinika.cz
Doba vyhodnocení snímku 14 dní od doručení snímku vyhodnotiteli, zaslání vyhodnocení majiteli na dobírku (575,-Kč).
Možnost využití digitálních technologií při posuzování rtg na DKK: cena 491,-Kč vč.DPH, výsledek cca do 3 dnů e-mailem ve formátu PDF.

Požadavky ČMKU, FCI a odkazy související s RTG DKK:

Požadavky FCI na oficiální vyhodnocení HD

Zápisní řád ČMKU platný od 1.4.2021 ke stažení.

Vnitřní předpis Komory veterinárních lékařů České republiky (KVL ČR) o postupu při posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů
Aktualizace od ledna 2018!
Najdete zde informace o všech náležitostech RTG snímku, co je zhotovitel RTG snímku povinen udělat, co je povinností posuzovatele a také návod jak postupovat v případě odvolání proti výsledku posouzení.

Kontakt:

Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z.s.
Na Láně 2002
688 01 Uherský Brod

FB stránky KRaAOP:

FB stránky klubu

Fotky na Rajčeti: