Klubové setkání 25.února 2023

Zveme Vás na letošní první klubové setkání v sobotu 25.února 2023
Setkání se koná na cvičáku ZKO Frenštát pod Radhoštěm

Kdo může přijet na setkání?
Přihlásit se může kdokoli, kdo má zájem pracovat ve skupině psů – trénovat na výstavy, bonitaci, svod mladých, dále ti, kdo mají zájem o trénink s figurantem. Členství v klubu není podmínkou. Pravidla a ceník pro setkání najdete níže na stránce.

INFORMACE:

 1. p.Petra Sasinová, tel. +420 608 524 994
 2. e-mail: klubkraop@seznam.cz

PŘIHLÁŠENÍ:

 1. Přihlášky zasílejte na klubový e-mail: klubkraop@seznam.cz
 2. Předmět e-mailu: "SETKÁNÍ FRENŠTÁT"
 3. Dále do e-mailu uveďte: jméno psovoda, plemeno, jméno a datum narození psa
 4. Úhrada poplatku je výhradně předem bezhotovostním převodem.
  Platba hotově na místě není možná.
 5. Odesláním přihlášky účastník prohlašuje, že jsou mu známa ustanovení Závazných pravidel pro účast na klubových setkáních a že se jim podrobuje.

PROGRAM ZAČÍNÁ V 10:00

 1. Trénink předvádění psů na výstavách a bonitaci (handling)
 2. Měření psů oficiální měrkou a krejčovským metrem (trénink pro bonitaci)
 3. Práce s figurantem
 4. Socializace pro štěňátka a mladé psy

POPLATKY ZA KLUBOVÉ SETKÁNÍ:
platí se předem - převodem na účet klubu číslo: 2501459951 / 2010
do zprávy pro příjemce uveďte příjmení účastníka + jméno psa

Úhrada poplatku je výhradně předem bezhotovostním převodem. Platba hotově na místě není možná.

Člen KRaAOP: Poplatek:
- za každého psa do 1 roku 200 Kč                                  
- za každého psa nad 1 rok 300 Kč
Nečlen KRaAOP: Poplatek:
- za každého psa do 1 roku 300 Kč
- za každého psa nad 1 rok 450 Kč

Závazná pravidla pro účast na setkáních:

 1. Klubové setkání je přístupné psům a fenám plemen JRO, KAO, MSP a SAO, po domluvě také psům ostatních plemen držitelů plemen sdružených v klubu.
 2. Přihlášky se posílají na klubový e-mail klubkraop@seznam.cz
 3. Platba za setkání je možná výhradně předem na účet klubu.
 4. Účastníkovi, který účast na akci zruší písemně (na klubový e-mail) nejpozději den předem, budou poplatky vráceny zpět na účet. Omluvy telefonické či později odeslané se neakceptují.
 5. V případě nekonání akce z důvodů malého zájmu o účast, budou poplatky vráceny zpět na účet odesílatele.
 6. Účast na akci není nároková – organizátor může zájemce o účast na akci bez udání důvodu odmítnout.
 7. Přijetí psa na akci bude potvrzeno elektronickou poštou.
 8. Případná změna figuranta vyhrazena.
 9. Pořadatel neručí za případná onemocnění psů, za úhyn nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem v průběhu akce.
 10. Za škody způsobené psem ručí účastník – držitel psal.
 11. Volné pobíhání psů není povoleno.
 12. Agresivní jedinci musí být opatřeni náhubkem.
 13. Povinná je adekvátní výbava pro psa – pevný obojek nebo postroj, pevný úvaz a karabina (horolezecké, ne plastové)
 14. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na akci je zakázáno.
 15. Z účasti na akci jsou vyloučeni psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, háravé feny, feny v druhé polovině březosti, kojící feny, psi v držení osob, kterým bylo odňato právo účasti, psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům, psi s kupírovanýma ušima.
 16. Účastník odesláním přihlášky bere na vědomí zpracování svých osobních údajů v souladu s právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), souhlasí se zveřejněním svého jména a s využitím údajů obsažených v přihlášce k realizaci a propagaci akce organizátorem. Při účasti na akci účastník souhlasí i s pořízením podobizny, obrazového snímku, případně obrazového a zvukového záznamu jeho osoby a psa/feny k propagaci akce, jakož i k dalšímu použití organizátorem a to v tiskové i elektronické podobě.
 17. Změna programu vyhrazena.
 18. Veterinární podmínky: Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině.
 19. Důležité upozornění: Po dobu konání akce musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo ke vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.

Klubové setkání 26.listopadu 2022

Poslední klubové setkání roku proběhlo na cvičáku ZKO Frenštát pod Radhoštěm a účastníci mohli absolvovat:

 1. Trénink předvádění psů na výstavách a bonitaci (handling)
 2. Socializaci pro štěňátka a mladé psy
 3. Práci s figurantem

Klubové setkání 25.června 2022

Za krásného počasí a v přátelské atmosféře na cvičáku ZKO Frenštát pod Radhoštěm si účastníci setkání užili:

 1. Trénink předvádění psů na výstavách a bonitaci (handling)
 2. Socializaci pro štěňátka a mladé psy
 3. Práci s figurantem

Fotky ze setkání jsou na klubovém rajčeti.

Klubová setkání únor a březen 2020:

Před plánovanou klubovou výstavou, bonitací a svodem mladých proběhla 2 klubová setkání - v Novém Jičíně a v Roudnici nad Labem.

Program obou setkání:

 1. Trénink předvádění psů na výstavách a bonitaci (handling)
 2. Měření psů oficiální měrkou a krejčovským metrem (trénink pro bonitaci)
 3. Práce s figuranty – různé modelové situace
 4. Socializace pro štěňátka a mladé psy

Setkání 29.2.2020 v Novém Jičíně
- fotky ze setkání jsou na klubovém rajčeti.

Setkání 7.3.2020 v Roudnici nad Labem
- fotky ze setkání jsou na klubovém rajčeti.

Klubová setkání březen 2019:

Před jarní klubovou výstavou, bonitací a svodem mladých proběhla 2 klubová setkání - v Novém Jičíně a v Praze.

Program obou setkání:

 1. Trénink předvádění psů na výstavách a bonitaci (handling)
 2. Měření psů oficiální měrkou a krejčovským metrem (trénink pro bonitaci)
 3. Práce s figuranty – různé modelové situace
 4. Socializace pro štěňátka a mladé psy

Setkání Nový Jičín 9.3.2019
- fotky ze setkání jsou na klubovém rajčeti.

Setkání Praha 23.3.2019
- fotky ze setkání jsou na klubovém rajčeti.

Klubové setkání 7.10.2018 v Zubří u Nového Města na Moravě

Tentokrát se na setkání sešlo více omladiny a tak bylo o něco veselejší. Pod vedením Dáši Novosadové si vyzkoušeli všechno od poslušnosti, předvedení na výstavu až po stezku odvahy v podobě mola na rybníku a nikomu nedělalo problém projít se na houpající lávce.
Dospělí si zakousali pod vedením figurantů Radka Joukla a Radka Hofmana. Samozřejmě i omladina ukázala figurantům jak krásně si umí hrát.
Děkujeme všem za účast!

Fotky z klubového setkání 7.10.2018 v Zubří najdete na klubovém rajčeti

Sponzorem akce byla společnost CANDY, spol. s r.o. , které tímto děkujeme za balíčky s krmivem pro každého účastníka.

Klubové setkání 16.6.2018 v Novém Jičíně

Fotky z klubového setkání 16.6.2018 v Novém Jičíně najdete na klubovém rajčeti

Klubová setkání únor a březen 2018:

Před jarní klubovou výstavou, bonitací a svodem mladých proběhla 2 klubová setkání.

Fotky z obou setkání najdete na klubovém rajčeti

24.2.2018 klubové setkání v Novém Jičíně


3.3.2018 klubové setkání v Praze Libni


Program obou setkání:

 1. trénink předvádění psů na výstavách (handling)
 2. měření psů oficiální měrkou a krejčovským metrem (trénink pro bonitaci)
 3. práce s figurantem - nácvik povahového testu
 4. socializace pro štěňátka a mladé psy

Klubové setkání 29.10.2017 v Zubří u Nového Města na Moravě:

Za ztížených povětrnostních podmínek se v neděli 29.10.2017 uskutečnilo klubové setkání. Všem odvážným, kteří navzdory počasí přijeli, děkujeme, byli jste všichni skvělí! Sešlo se nás celkem 32 účastníků a zastoupeny byly všechny věkové kategorie od štěňátek až po veterány. Pro dospěláky z kategorie "kousáči" byl připraven pohyblivý úvaz, pro nejmladší účastníky opičí dráha a ten, kdo v areálu i přenocoval, mohl být ráno v chatce figuranty "přepaden".

Děkujeme touto cestou za skvělou práci figurantům ve složení: Alois Březík - Juraj Maruscák - Radek Hofman.

Sponzorem akce byla firma JK ANIMALS, která všem účastníkům věnovala krásné a hodnotné balíčky.


Fotky ze setkání najdete na klubovém rajčeti.

Pozvánka na klubové setkání.

Klubová setkání v roce 2015 - výsledky:

Výsledky z klubových setkání 2015.PDF

Klubová setkání v roce 2014 - výsledky:

Výsledky z klubových setkání 2014.PDF

Klubová setkání v roce 2013 - výsledky:

Výsledky z klubových setkání 2013.PDF

Klubová setkání v roce 2012 - výsledky:

Výsledky z klubových setkání 2012.PDF

Klubová setkání v roce 2011 - výsledky:

Výsledky z klubových setkání 2011.PDF

Klubová setkání v roce 2010 - výsledky:

Výsledky z klubových setkání 2010.PDF

Klubová setkání v roce 2009 - výsledky:

Výsledky z klubových setkání 2009.PDF

Klubová setkání v roce 2008 - výsledky:

Výsledky z klubových setkání 2008.PDF

Kontakt:

Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z.s.
Na Láně 2002
688 01 Uherský Brod

FB stránky KRaAOP:

FB stránky klubu

Fotky na Rajčeti: