Jak se stát členem:

Přihláška do klubu ke stažení:
Přihláška KRaAOP - word
Přihláška KRaAOP - PDF

Instrukce pro platbu a odeslání:

  1. Platbu proveďte na účet Klubu vedený u banky ČSOB, a.s. - divize ERA
  2. číslo účtu: 2501459951 / 2010
  3. Variabilní symbol: 01
  4. Čitelně vyplněnou přihlášku spolu s dokladem o zaplacení a Souhlasem GDPR odešlete poštou do sídla spolku:
    KRaAOP, z.s., Na Láně 2002, 688 01 Uherský Brod

Výše poplatků - dle Finančního řádu, stručný výpis:

  • 300,-Kč - zápisné - platí se jednorázově při vstupu nového člena do klubu
  • 600,-Kč - členský příspěvek řádného člena na 1 kalendářní rok
  • 400,-Kč - členský příspěvek rodinného příslušníka člena klubu na 1 kalendářní rok
  • Pokud členství vzniká v listopadu a prosinci, uhrazený poplatek platí i pro následující kalendářní rok.

Kontakt:

Klub ruských a asijských ovčáckých psů, z.s.
Na Láně 2002
688 01 Uherský Brod

FB stránky KRaAOP:

FB stránky klubu

Fotky na Rajčeti: